Dějiny farnosti Porubské ve Slezsku, Josef Bystřičan, 1903

.